Kasety do pomiaru frezowania

Kastety do pomiaru frezowania

Przymiar do pomiaru powierzchni frezowanej produkcji SOLVTECH

Na czym polega frezowanie?

Frezowanie nawierzchni drogowych jest procesem umożliwiającym szybkie przeprowadzenie naprawy lub remontu nawierzchni dróg i ulic, poprzez usunięcie nawierzchniowej warstwy betonu lub asfaltu, zdjęcie najbardziej wierzchniej z ich powłoki oraz usuniecie powstałych kolein i falistości, bez konieczności układania nowej warstwy nawierzchni. Poprzez usunięcie najbardziej wierzchnich powłok asfaltowych, remont dróg czy ulic odbyć się może szybko i z minimalnym ograniczeniem dla wyłączenia przedmiotowego odcinka z ruchu pojazdów, jak również pozwala na ograniczenie uciążliwości w prowadzonych pracach ze względu na to, że droga nie powstaje od podstaw, a jedynie poddana zostaje naprawie. Frezowane fragmenty nawierzchni gotowe są do użytkowania niemalże bezpośrednio po przeprowadzeniu procesu frezowania, a materiał uzyskany z fragmentów nawierzchni może być po specjalnej obróbce ponownie wykorzystany do budowy dróg, co redukuje liczbę powstających odpadów i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Usuwanie asfaltu w przedstawiony powyżej sposób pozwala na realizowanie remontów, modernizacji i napraw bieżących w różnym zakresie. Do procesu frezowania używa się specjalistycznych maszyn
i urządzeń. Przy użyciu frezarek można prowadzić zarówno naprawy bieżące, polegające na punktowym zrywaniu asfaltu, jak i usuwać nawierzchnie z całej długości odcinka drogi czy ulicy. Niejednokrotnie, przy dobrym stanie warstwy wiążącej, likwidacja kolein i nierówności jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym, ogranicza jednocześnie koszt samego remontu oraz czas jego trwania.

Kastety

Jakie powierzchnie można poddać procesowi?

Frezowaniu można poddać powierzchnie asfaltowe i betonowe, koleiny i wypukłości na drogach i innych nawierzchniach, profilowaniu przy wykorzystaniu frezów można poddawać wszelkie warstwy ścieralne. W efekcie dzięki procesowi opisanemu powyżej przeprowadzać można cząstkowe remonty dróg lub poddawać je rozbiórce całkowitej. W wyniku jego przeprowadzenia poprawić można jakość i właściwości użytkowanej nawierzchni, ich tekstury, równości, właściwości antypoślizgowych.

Urządzenie pomiarowe do sprawdzania głębokości frezów

Jest to zestaw przymiarów stosowanych w drogownictwie do mierzenia i określania głębokości frezów powstałych w procesie frezowania. Rowki uwzględnione na przymiarach mają swój odnośnik w parametrach bębnów frezujących. Urządzenie pomiarowe oferowane przez naszą firmę stworzone jest do frezów przeprowadzanych przez standardowe bębny frezujące, bębny korekcyjne i drobno frezujące oraz bębny typu Eco Cutter.
Przymiar do pomiaru powierzchni frezowanej może zostać stworzony według wskazań Klienta oraz parametrów przez niego podanych. Przymiary docinamy dla wartości LA 10, LA 12, LA 15, LA 18, LA 20, LA 25, na potrzeby badań prowadzanych zarówno w laboratoriach jak i na terenach budowy i remontów dróg. Łatwy w użyciu, czytelny w formie oraz praktyczny poprzez swoje wymiary, a przez precyzję wykonania bardzo dokładny. Zapraszamy do zapoznania się z produktem i do składania zamówień.