Doradztwo techniczne, sprzedaż oraz serwis

Polityka Jakości

Polityka Jakości Przedsiębiorstwa SOLVTECH

Głównym celem Firmy SOLVTECH  jest oferowanie  i dostarczanie Klientom najwyższej jakości świadczonych usług w zakresie doradztwa technicznego, prowadzenia napraw urządzeń laboratoryjnych oraz ich przeglądów, doradztwa w temacie zakupu i zbywania sprzętu oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich obsługi w taki sposób, aby Klienci mieli pełne zaufanie co do rzetelności i profesjonalizmu wykonywanych przez Firmę prac.

Firma Solvtech realizuje swoje cele oraz oczekiwania Klientów poprzez:

System Zarządzania Jakością i jest świadomie wdrażany i realizowany przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa Solvtech i na wszystkich etapach kontaktu z Klientem.

Tak postawioną Politykę Jakości realizuję wspólnie z pracownikami dbając o jej aktualność.

Mariusz Kotowski

Właściciel firmy SOLVTECH

Informacje dot. działań SOLVTECH w związku z koronawirusem
X