Doradztwo techniczne, sprzedaż oraz serwis
//www.solvtech.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pendulum-Skid-Resistance-Tester-CRT-PENDULUM.jpeg

WAHADŁO ANGIELSKIE

Wahadło Angielskie firmy Cooper Research Technology to jedno z najlepszych przenośnych urządzeń do badania odporności na poślizg na świecie.

Wahadło Angielskie typu CRT-PENDULUM firmy Cooper Research Technology to wysokiej jakości urządzenie do badania odporności na poślizg. Zaprojektowano je w latach czterdziestych XX wieku w USA, a dopracowywano i dalej ulepszano w latach sześćdziesiątych w brytyjskim laboratorium naukowo-badawczym ds. transportu i testowania nawierzchni drogowych. Wahadło mierzy opór tarcia pomiędzy gumowym suwakiem zamontowanym na końcu jego ramienia a powierzchnią testową. Dzięki temu inżynierowie pracujący przy budowie autostrad mają możliwość rutynowego sprawdzania odporności mokrych i suchych powierzchni na poślizg i zarzucanie zarówno w laboratorium, jak i na miejscu budowy. Metoda ta opiera się na zasadzie Izoda: wahadło obraca się wokół trzpienia przymocowanego do pionowego statywu. Na końcu cylindrycznego ramienia znajduje się głowica o znanej masie, wyposażona w gumowy suwak. Wahadło jest zwalniane z pozycji poziomej tak, że uderza w powierzchnię próbki ze stałą prędkością. Odległość pokonana przez głowicę po uderzeniu w próbkę jest określana na podstawie tarcia powierzchni próbki. Następnie uzyskuje się odczyt oporności na poślizg.

Tłumaczenie tekstu opisu ze strony internetowej Producenta (dostęp: 9 maja 2020 r.):

Pendulum skid tester – wahadło

PRASA UNIWERSALNA

Seria TM-0108 spełnia wymagania norm takich jak: EN12697-12, EN12697-
23, EN 12697-34, EN13286-47, BS1377:4, NF P94- 078, UNI CNR 10009.

Uniwersalne elektromechaniczne urządzenie testujące używane jest do różnych testów pod kontrolą przemieszczenia, między innymi do badania CBR, próby Marshalla oraz Badania Trójosiowego i Jednoosiowego. W górnej części dwukolumnowej ramy zamocowana jest poprzeczna belka, którą można przestawiać na różne wysokości w zależności od stosowanych akcesoriów. Akcesoria należy zamawiać osobno. Maszyna dostarczana jest wraz z ogniwem obciążnikowym oraz przetwornikiem przemieszczenia.

Maszyna Multiplex o udźwigu 50 kN wyposażona jest w serwonapęd i system gromadzenia danych i sterowania z wyświetlaczem oraz może przeprowadzać testy w zakresie prędkości przemieszczenia od 0,00001 mm/min do 51 mm/min. Maszyna może również wykonywać badania z kontrolowanym obciążeniem.

Opis w oparciu o informacje ze strony internetowej Producenta (dostęp 9 maja 2020 r.):

Automatic marshall stability test machine

//www.solvtech.pl/wp-content/uploads/2020/04/Automatic-Marshall-Stability-Test-Machine.png
//www.solvtech.pl/wp-content/uploads/2020/04/Automatic-Soil-Compactor.jpeg

UBIJAK PROCTORA

Maszyna ta została zaprojektowana do automatycznego zagęszczania próbek do badań Proctor i CBR, eliminując pracochłonną metodę zagęszczania ręcznego. Wysokość upustu ubijaka można regulować w zakresie od 305 mm do 457 mm. Ciężar ubijaka może zostać zmieniony z 2,5 kg na 4,5 kg, w zależności od wymagań testowych.

Automatyczny układ nawiewu zapewnia optymalne zagęszczenie każdej warstwy gleby. Ubijak przesuwa się po formie, a stół obraca formę w równych odstępach. Liczbę uderzeń na warstwę można ustawić na początku testu za pomocą licznika cyfrowego. Istotą tej konstrukcji jest umożliwienie, aby młot spadł z żądanej wysokości na glebę znajdującą się w formie obracającej się o ok. 40 stopni pomiędzy każdym uderzeniem. Podczas zagęszczania próbek o średnicy 100 mm urządzenie działa w pojedynczym promieniu, a podczas zagęszczania próbek o średnicy 150 mm urządzenie działa w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym w celu uzyskania równomiernego zagęszczenia.

Opis w oparciu o informacje z instrukcji użytkowania i ze strony internetowej Producenta (dostęp 9 maja 2020 r.):

Automatic soil compactor

Informacje dot. działań SOLVTECH w związku z koronawirusem
X